Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

8th place with 3,3% 6 members from the past

dave navarro 3,3%
jesse tobias  3,3%
arik marshall 3,3%
D.H. peligro 3,3%
dewayne "Blackbyrd" mcKnight 3,3%
cliff martinez 3,3%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου